Amore Infinito album transforms John Paul II’s poetry into song

Apropå nobelpriset i litteratur: Också Johannes Paulus II var en poet. Rebloggar från Aleteia.org:

The world must remember this incredible man…in this wonderful man, in his great humanity, I’ve seen a saint. – Plácido Domingo Captivated by the person and the poetry of John Paul II, legendary Spanish tenor Plácido Domingo – who gained fame in The Three Tenors – wanted to leave a mark, to do something that…

continue reading… Amore Infinito album transforms John Paul II’s poetry into song — Aleteia.org

Publicerat i Konst och kultur | Märkt | Lämna en kommentar

Avslutande tankar om Anders Gerdmars bok — av Mikael Karlendal

Mikael Karlendal, katolik med bakgrund i Pingströrelsen har ganska ambitiöst granskat Anders Gerdmars bok som jag kommenterat i flera tidigare inlägg. Hans utgångspunkt är att alla protestantiska grupper har en hypotes om den tidiga kyrkans avfall, så att det behövdes en nyupprättad protestantisk kyrka. Denna hypotes kan se olika ut för olika grupper, och efter studium av Gerdmars bok extraherar han i elva punkter fram det som är Gerdmars egen som han menar hemmasnickrade hypotes. Det vore intressant att höra om Anders själv håller med om beskrivningen enligt dessa punkter.

Gerdmars bok sällar sig till floran av litteratur som i likhet med t.ex. Evangelium enligt Rom som utgavs i svennsk översättning för några år sedan ger en oinitierad och skev bild av Katolska kyrkan och katolsk tro.

Samtidigt är Karlendal en duktig katolsk apologet och inlägget är en god pedagogisk utläggning av katolsk kyrkosyn. Därför länkar jag gärna till det här:

Jag skrev i mitt föregående blogginlägg, att all protestantisk tro bygger på någon form av avfallshypotes: Den rena och goda kyrka som Jesus grundade, har någon gång under historien blivit så fördärvad av mänskliga traditioner och avfall, att den förlorat sin ställning som Kristi kyrka. Lösningen är då att den sanna kyrkan måste återupprättas. Och…

Läs hela texten här: Avslutande tankar om Anders Gerdmars bok — Mikael Karlendal

Publicerat i Katolska kyrkan, Uncategorized | Märkt , , , , | 11 kommentarer

Luther och Erasmus, Gerdmar och jag

Diskussionen om Reformationen i samband med 500-årsminnet och stundande händelser i landets södra regioner har fört mycket positivt med sig. Den inomkatolska kritiken mot missbruk och korruption inom påvekyrkan uppmärksammas, och fokus har fallit på humanisten och katoliken Erasmus av Rotterdam som var minst lika kritisk mot missförhållandena som Luther, och de två var från början vänner och brevväxlade med varandra. Anders Piltz konstaterar i sitt bidrag till boken DOFTEN AV RYKANDE VEKAR att varenda seriöst tänkande person var införstådd med att det fanns stora missförhållanden och schabloniserade bruk vars andliga grund var svårt att försvara.

Men medan Luther blev alltmer extrem, så höll Erasmus huvudet kallt och som den humanistiske tänkare han var insåg han att revolution inte är lösningen på problemet, eftersom alla organisationer rymmer både ont och gott, och skall man förändra bör man stå fast vid basen, inte söka splittring.

Luthers intention var från början inte heller splittring, utan att reformera den katolska kyrka han var en del av. Men framdriven av utvecklingen där det fanns svaga biskopar (ärkebiskop Arbrecht av Mainz, påve Leo X) som inte förstod nödvändigheten av reform utan istället gick till motattack, och furstar (Gustav Vasa m.fl) som utnyttjade hans kyrkokritik för politiska syften, så blev han ett offer för omständigheterna och sitt eget temperament och kom att gå till historien som en av de största schismatikerna i kyrkohistorien vilket i förlängningen gett upphov till ytterligare splittring inom kristenheten.

Det var oundvikligt att det förr eller senare skulle komma till en brytning mellan Erasmus och Luther, och det intressanta är att brytpunkten var just synen på den fria viljan och det mänskliga subjektets roll i relation till Guds tilltal.

Erasmus bok ”De libero arbitrio”, ”Om den fria viljan” (1524) innebar en total brytning med Luther. Erasmus hävdade att Gud, bland alla goda gåvor också gett människan en fri vilja att välja mellan det goda och det onda. Dock är hon helt beroende av Guds nåd för att i livets olika skiften göra detta val och för att efter bästa förmåga följa och tillämpa det i sitt liv. Detta gjorde Luther helt galen. Han gav ut motskriften, ”De servo arbitrio”, ”Om den trälbundna viljan”, där han hävdar att människans vilja ingalunda är fri, utan liknas vid ”en häst som rids av antingen djävulen eller Gud”. Det är omöjligt för människan att göra sig av med någondera av dessa ryttare: varje människas öde är evigt förutbestämt av Gud och slutar i antingen himlen eller helvetet. Läs mer om Luther och Erasmus i följande intressanta essä.

Jag uppfattar att den skillnad som finns mellan Anders Gerdmar och mig i diskussionen om Rättfärdiggörelse genom tron är besläktad med oenigheten mellan Luther och Erasmus. Ser man till Luthers vrede förefaller dock det debattklimat som råder mellan Anders Gerdmar, mig, Mikael Karlendal m.fl. rena idyllen.

ref4.jpg

Det handlar om människan som subjekt och hennes delaktighet genom viljebeslut och gärningar i frälsningsprocessen, där Katolska kyrkan har en högre tilltro till människans egen förmåga än vad protestantismen traditionellt haft. Skilsmässan från Gud är visserligen ett faktum genom syndafallet, men under inverkan av nåden upprättas vi och vi är i allafall förmögna att ge så mycket som lillfingret, vilket är tillräckligt mycket för att Guds nåd skall fortsätta verka i oss. Tar människan ett steg mot Jesus tar han tio steg mot oss. Att hävda att viljan är helt trälbunden menar jag är en mörk och orimlig syn, som också motsägs av protestanter i deras beteende, för de försöker ju också anstränga sig att göra gott och vädjar till människors vilja.

Anders Gerdmar har sagt att han tycker det är jobbigt att hans namn gång på gång blir nämnt i samband med kritiska synpunkter på hans bok GUDS ORD RÄCKER.Nu blev det nämnt igen. Anders borde vara glad att han blir uppmärksammad på detta sätt, vilket man också får räkna med när man tar på sig en offentlig roll som dogmatisk vägledare av kristenheten. Jag håller inte med Anders om hans slutsatser men berömmer honom ändå för hans bok och den debatt den skapat. Jag efterlyser också en kommentar i Signum från de duktiga teologerna där. Vad säger Ulf Jonsson och Fredrik Heiding?

Det vore intressant med en fördjupad debatt i dessa frågor där flera teologiska högskolor som Newmaninstitutet och THS kunde medverka. För jag hoppas att även Gerdmars Skandinavisk Teologisk Högskola vill lyfta debatten till en allmänkristen katolsk (med det menar jag ej Romersk-katolsk) nivå och inte avskilja sig från resten av kristenheten i en sekteristisk evangelikalism. Det sistnämnda vore synd, för deras bidrag behövs också till helheten.

Mikael Karlendal fortsätter att blogga om sin väg till Katolska kyrkan och skriver mycket intressant i sitt senaste inlägg där han frågar sig när (enligt evangelisk bedömning) den enade kyrkan avföll så att det blev nödvändigt med en ny alternativ kyrka.

 

macbeth

Den fria viljan och viljan trälbunden av goda och onda impulser är också tema för Shakespeares drama Macbeth som har premiär på Maximteatern i dagarna med Mikael Persbrandt i titelrollen.

 

 

Publicerat i Church, Katolska kyrkan | Märkt , , , , | 5 kommentarer

Perspektiv på Reformationen. Nordiska biskoparna herdabrev till katolikerna inför mötet i Lund/Malmö

nordensbiskoparFrån konflikt till gemenskap kallar de Nordiska katolska biskoparna sitt herdabrev inför mötet mellan Katolska kyrkan och påve Franciskus och Lutherska Världsförbundet med dess ordförande biskop Munib Younan i Lund/Malmö med anledning av 500-årsminnet av Reformationen. Därmed anknyter de till dokumentet från 2015 med samma namn framtaget av den luthersk-romersk-katolska kommissionen för Kyrkans enhet. I den sistnämnda skriften sägs att inriktningen inte skall vara ett triumfalistiskt firande utan präglas av besinning. Biskoparna spinner vidare på detta tema:
Reformationen har nämligen – trots alla begripliga orsaker – förorsakat en splittring i kristenheten som den än i dag smärtsamt lider av. Av den anledningen kan 500-årsminnet av reformationsskeendet inte vara något som ska firas i egentlig mening. Det bör snarare vara något att minnas ångerfullt.
Samtidigt är det ett tillfälle att arbeta för att reparera splittringen och arbeta för försoning och enhet. Påve Franciskus har vid flera tillfällen, som vid den årliga vespern i Paulus-basilikan i Rom januari 2016 som avslutar Böneveckan för kristen enhet, då deltagandet i mötet i Lund annonserades, bett om förlåtelse för Katolikers förföljelse av protestanter.
Biskoparna anknyter till det i herdabrevet:
”Den katolska kyrkan var i början av 1500-talet verkligen i behov av reform, något som inte bara Martin Luther utan också andra på den tiden var medvetna om och gav uttryck för. Men i stället för att ta itu med de nödvändiga läromässiga frågorna gjorde de kristna i olika konfessioner varandra mycket ont. Som avslutning på Böneveckan för de kristnas enhet tidigare i år bad påven Franciskus om ”barmhärtighet och förlåtelse för katolikers beteende, som inte har varit i samklang med evangeliet, gentemot andra kristna”. Några evangelisk-lutherska präster i Sverige har bemött detta genom att också be oss katoliker om förlåtelse.”
I en intervju på flygplanet hem från Armenien juni 2016 fick påven frågor om sin medverkan i Reformations-jubileet. Han sade (mina markeringar):
I think that the intentions of Martin Luther were not mistaken. He was a reformer. Perhaps some methods were not correct. But in that time… the Church was not exactly a model to imitate. There was corruption in the Church, there was worldliness, attachment to money, to power….
…today Lutherans and Catholics, Protestants, all of us agree on the doctrine of justification. On this point, which is very important, he did not err. He made a medicine for the Church, but then this medicine consolidated into a state of things, into a state of a discipline, into a way of believing, into a way of doing, into a liturgical way and he wasn’t alone; there was Zwingli, there was Calvin, each one of them different, and behind them were who? Principals! We must put ourselves in the story of that time. It’s a story that’s not easy to understand, not easy. Then things went forward, and today the dialogue is very good.
That document of justification I think is one of the richest ecumenical documents in the world, one in most agreement. But there are divisions, and these also depend on the Churches.

In Buenos Aires there were two Lutheran churches, and one thought in one way and the other…even in the same Lutheran church there was no unity; but they respected each other, they loved each other, and the difference is perhaps what hurt all of us so badly and today we seek to take up the path of encountering each other after 500 years. I think that we have to pray together, pray. Prayer is important for this. Second, to work together for the poor, for the persecuted, for many people, for refugees, for the many who suffer; to work together and pray together and the theologians who study together try…but this is a long path, very long. One time jokingly I said: I know when full unity will happen. – “when?” – “the day after the Son of Man comes,” because we don’t know…the Holy Spirit will give the grace, but in the meantime, praying, loving each other and working together. Above all for the poor, for the people who suffer and for peace and many things…against the exploitation of people and many things in which they are jointly working together.”

Herdabrevet avslutas genom att blicka framåt och biskoparna lyfter fram fem principer som var och en behöver göra till sina i det fortsatta arbetet för enhet:

1. Utgå från enhetens, inte splittringens, perspektiv och stärka det gemensamma.
2. Låta sig ömsesidigt förändras genom de andras trosvittnesbörd.
3. Förplikta sig att söka synlig enhet.
4. Gemensamt återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium för vår tid.
5. Gemensamt vittna om Guds nåd i förkunnelsen och i tjänsten för världen.

Alla katoliker inbjuds till sist att delta i förbön inför mötet i Lund/Malmö:

”Vi gläder oss och tackar Gud för att den helige fadern påven Franciskus kommer till Lund med anledning av reformationsminnet, för att stärka oss i tron.

Vi inbjuder sålunda alla katoliker till att ledsaga förberedelserna inför påvebesöket med sin bön och att så många som möjligt deltar såväl i det ekumeniska eventet i Malmö Arena som i mässan i Swedbank Stadion. Därigenom visar vi både glädje att som katoliker vara förenade med påven Franciskus och också respekt för våra evangelisk-lutherska medkristna, vars identitet vuxit fram ur reformationen. Trots att olikheter kvarstår är vi i förtröstan på Guds nåd övertygade om att det går att finna vägar till gemensam enhet.”

 

[Hela herdabrevet här]

Publicerat i Church | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Primat och ledarskap i världskyrkan

När man talar om primatet i Kyrkan uppfattar många det som omedelbart negativt: Varför skall någon anse sig som förmer än någon annan? Men primatet handlar inte om det. Tanken bakom primatet, t.ex. när det gäller påveämbetet är inte att se det som en härskarmakt som ges åt en viss person, utan det är en tjänstegåva given åt hela kristenheten. Guds tjänares tjänare är den finaste titeln som påven bär.

Kyrkan är främst en andlig gemenskap med Jesus Kristus som huvud, men den har också en jordisk struktur, och dessa båda aspekter kan inte skiljas åt. Som i alla organisationer och institutioner måste det finnas en ledningsstruktur och någon som för dess talan. T.o.m. det så folkligt demokratiska Miljöpartiet tvingas inse detta, även om de väljer två språkrör istället för en partiledare.

primacypeterJag tänkte utgå från synen på primatet generellt, inte bara specifikt påveämbetet. Och då börjar jag i den ortodoxa delen av kristenheten och utgår från en bok jag tidigare nämnde, The Primacy of Peter som innehåller bidrag av flera ortodoxa teologer. Den är skriven i en resonerande och opolemisk anda och beskriver ortodox syn på detta.

Att Petrus hade ett primat i apostlakretsen går inte att förneka för den som läser Bibeln, och det är okontroversiellt också i ortodox teologi. Frågan är hur motsvarande funktion idag kan gestalta sig i världskyrkan. Att Petrus primat är instiftat som ett ämbete i Kyrkan som går i arv och som innehas av biskopen av Rom är som alla vet kontroversiellt, också mellan katoliker och ortodoxa.

Den ortodoxe teologen Alexander Schmemann som skrivit ett kapitel i boken,The Idea of Primacy in Orthodox Ecclesiology. Han definierar primat som en kyrklig auktoritet som är på en högre nivå än den lokale biskopen. Annars är ju kriteriet för tillhörighet till den universella kyrkan enligt ortodoxt synsätt den lokale biskopen som firar Eukaristin tillsammans med församlingen. Det finns ingen högre auktoritet än den lokale biskopen enligt ortodox syn.

Inte desto mindre har utvecklats olika former av primat, också i den ortodoxa världen. Schmemann nämner tre nivåer:

  1. Regionalt primat inom en kyrklig provins eller metropolitområde omfattande att antal lokala stift med dess biskopar.
  2. Primat inom de autokefala kyrkorna. Det gäller en patriarks eller ärkebiskops primat, t.ex. Patriarken av Moskva.
  3. Universellt primat, exempel Rom, Konstantinopel.

Fakta: Autokefala kallas de självständiga kyrkor som ingår i den ortodoxa kyrkofamiljen, och Patriarken av Konstantinopel har ansetts ha ett primat och vara sammanhållande för dessa. De autokefala kyrkorna är 14 till antalet:

Patriarkat:

Kyrkor med ärkebiskopar som ledare:

______________________________________________________________

Medan Romersk-katolska kyrkan i sin teologi detaljerat definierat primatet, så konstaterar Schmemann att det inom den Ortodoxa kristenheten praktiskt taget inte finns några sådana definitioner alls:

”We badly need a clarification of the nature and functions of all these primacies and, first of all, of the very concept of Primacy”

Inte desto mindre har det utvecklat sig system för ledarskap också i de ortodoxa kyrkorna, särskilt på den andra nivån. Det finns dock ingen gemensam förståelse av primatets natur, utan det kan se väldigt olika ut, alltifrån patriarken av Moskva som är mer eller mindre en monark till ärkebiskopen av Aten vars primat endast är nominellt.

Den stora schismen 1054 berodde inte på att Östkyrkan hade utvecklat en från Väst skiljande teologi i synen på primatet utan mera på antiromerska känsloströmningar i Öst. Schismen resulterade i en ömsesidig exkommunicering av varandra, något som upphävdes först 1964 då påve Paul VI mötte patriark Athenagoras av Konstantinopel i Jerusalem. Sedan dess har relationerna mellan Rom och Konstantinopel stadigvarande förbättrats. Nuvarande patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus närvarade vid installationen av påve Franciskus i Rom, vilket var historiskt, och sedan dess har de mötts i flera för världen viktiga sammanhang.

petrusandreasdånu

”Min broder Andreas” kallade påve Franciskus patriarken Bartholumeus av Konstantinopel då de möttes 2013 i Rom. Andreas var bror till Petrus, båda var fiskare. Påve Franciskus är efterträdare till Petrus 2000 år senare och patriarkerna av Konstantinopel anses efterträdare till Andreas.

Efter 1054 har RKK gått sin egen väg och i västliga koncilier mer och mer lagt ut detaljerna hur man ser på påveämbetet, och även i andra avseenden utlagt dogmatiken på ett sätt som inte varit förankrat i Öst. Framförallt har man varit kritisk till den centralistiska universalism i synen på påveämbetet som kulminerade i dogmen om ofelbarheten under Första Vatikankonciliet 1870.

Ortodoxa teologer framställer den östkyrkliga eukaristiska ecklesiologin som kyrkans autentiska uttrycksform i motsats till den centralistiska romerska ecklesiologin. Det som gör lokalkyrkan autentisk är att Eukaristin firas, eftersom Kristus är helt och hållet närvarande i Eukaristin.Där Eukaristin firas i gemenskap med den lokale biskopen, där är den katolska kyrkan, och omvänt, bara där församlingen förenad med sin biskop är kan en giltig Eukaristi firas. Varje lokalt stift manifesterar på detta sätt kyrkans katolicitet, och det finns ingen högre auktoritet än den lokale biskopen.

Enligt denna modell har den ekumeniske patriarken av Konstantinopel en annan mindre centralistisk roll än biskopen av Rom. Många gånger har fokus varit på att kritisera och ta avstånd från påvens primat, samtidigt som det, utan teologisk förankring, utvecklats väldigt omfattande maktstrukturer i östkyrkan på autokefalatsnivå och där det också förekommit en stark konkurrens mellan de olika autokefala kyrkorna och svårigheter att komma överens. Detta blev tydligt när patriark Bartholomeus nyligen försökte sammankalla till ett panortodoxt koncilium på Kreta, vilket också ägde rum men nobbades av fyra av de autokefala kyrkorna, Antiokia, Bulgarien, Georgien, och den stora Rysk-ortodoxa kyrkan. Konflikten mellan Rysk-ortodoxa kyrkan och Konstantinopel har länge varit synlig, och frågan är om man idag kan tala om ett primat för patriarken i Konstantinopel.

Kyrkan behöver ibland vara verksam och operera på en högre nivå än det lokala stiftet, det erkänner även ortodox teologi. De enskilda stiften skall inte ses som självförsörjande monader utan varje organisk länk med de andra monaderna. Men det handlar inte om en kongregationalism där delarna går in i en större helhet, utan att varje delkyrka, i kraft av identitet i ordning, tro och den Helige Andes gåvor i sig själv är samma katolska Kyrka, samma Kristi Kropp fullödigt närvarande varhelst hon finns på jorden.

Ignatius av Antiokia betonade den lokale biskopens unika roll. Han står för trons offentlighet och enhet mot varje gruppbildning, varje uppdelning i raser och klasser. Jesu evangelium utesluter både rasism och klasskamp. Därmed står kyrkan alltid inför en oerhörd försoningsuppgift; hon är inte kyrka om hon inte för samman människor som egentligen – utifrån sitt eget sätt att tänka och känna – inte passar ihop, inte skulle strävat efter att komma samman. Endast Jesu kärlek förmår förena. (jfr Ef 2:13f). Biskoparnas kollegialitet i Ortodoxa kyrkan illustreras också av att en biskop vigs av en grupp bestående av minst tre grannbiskopar.

Biskopsvigningens sakrament är  enligt Schmemann den basala formen av primat i Ortodoxa kyrkan och det vi kallar synodalitet. Kyrkan kan samlas till ekumeniska koncilier som omfattar hela kyrkan eller till lokala biskopssynoder. Men återigen, konstaterar Schmemann ”very Little has been done to define the nature and function of synods in theological terms”.

Kardinal Joseph Ratzinger skrev innan han blev påve Benedictus XVI en bok om kyrkosyn, KALLAD TILL GEMENSKAP där han tar upp skillnader mellan katolsk, ortodox kyrkosyn. Han påpekar också att denna ortodoxa ecklesiologi inte är helt lokal eftersom den har biskopen som sin konstruktionspunkt, inte orten som sådan. Utifrån en ensidig modern utläggning av den östkyrkliga traditionen drar man ibland slutsatsen att det inte finns någon konstituerande realitet i kyrkan utöver lokalbiskoparna. Det enda möjliga organet för kyrkans helhet vore då att de många biskoparna i kyrkan bildar ett permanent koncilium. Ratzinger presenterar följande diagram som beskriver katolsk och ortodox kyrkosyn, och tar även med protestantisk syn:

Kriterium för universaliteten i lokalkyrkan Bibelhänv. anm
katolsk samband med petrusämbetet + biskoparnas kollegialitet Matt 16:18 Episkopal kyrkosyn. Påven-biskopen av Rom
ortodox eukaristin, biskoparnas kollegialitet Episkopal kyrkosyn. Permanent koncilium
protestantisk ordet Matt 18:20 Kyrkan skapar sig själv ”underifrån” där ordet förkunnas.

Kongregationistisk kyrkosyn.

 

Då påve Franciskus besökte Turkiet 2014 träffade han på nytt patriark Bartholomeus. Påve Franciskus bad då Bartholomeus att välsigna honom och den Romerska kyrkan. I en gemensam deklaration förklarade de båda kyrkoledarna sin gemensamma önskan om full kristen enhet:

“…sincere and firm resolution, in obedience to the will of our Lord Jesus Christ, to intensify our efforts to promote the full unity of all Christians, and above all between Catholics and Orthodox.”

Det framställs ibland som om det finns en pågående stridig antagonism mellan ortodoxa och katolska kyrkan och att problemet enbart är Katolska kyrkans vidhållande av påveämbetets funktion. Sanningen är att det pågår mycket samtal och en ärlig strävan från båda håll att överbrygga klyftor och hitta en gemensam teologisk förståelse för kvarstående skiljepunkter. 1979 tillsattes en bilateral teologisk kommission av den ekumeniske patriarken Dimitrios och påve Johannes Paulus II.

Nyligen kunde vi läsa att kommissionen träffats i Chieti, Italien i september och har nått en överenskommelse som kommer att resultera i ett dokument med titeln ”Synodality and Primacy During the First Millennium: Towards a Common Understanding in Service to the Unity of the ChurchEnligt källor uppnådde man konsensus kring skrivningen med undantag av Georgiens ortodoxa kyrka som hade vissa anmärkningar mot vissa paragrafer. Vatikanradion rapporterar:

Mgr Andrea Palmieri, undersecretary of the Pontifical Council for Christian Unity, told Vatican Radio the new agreement is the result of a long process which began with the so-called Ravenna document, published in 2007 on the role of primacy in the early Church. The new document looks closely at the relationship between the primacy exercised by the bishop of Rome and other Church leaders, he said, and can therefore point to ways of “resolving problems still existing between Catholics and Orthodox today”.

This document, Mgr Palmieri said, “opens the way” to a new phase of the dialogue but does not clearly resolve all the issues on the table. A note on the website of the Moscow Patriarchate, said consensus was reached, even though the Georgian Orthodox Church ”disagreed with the individual paragraphs” of the document. The Georgian objections, it said, are contained in a note in the final communiqué adopted by the plenary session.

Det slutgiltiga dokumentet har mig veterligen ännu inte publicerats, men vi ser fram mot det.

Slutligen vill jag nämna att de sista påvarna, alltsedan Johannes Paulus II gjort mycket för att överbrygga de hinder som finns och öppna en dialog för att ställa påveämbetet till förfogande som en tjänst åt hela kristenheten. Efter Katolska kyrkans alltmera stelnande i egna legalistiska former (se t.ex.Anders Piltz bidrag i boken DOFTEN AV RYKANDE VEKAR) och stundvis korrupta missbruk, vilket föranledde både intern kritik och Luthers krav på reformer för 500 år sedan och vad detaljregler kring påvens makt beträffar kulminerade i ofelbarhetsdogmen från 1870, så har en ny process inletts som så småningom ledde fram till Andra Vatikankonciliet med dess betoning av kollegialiteten som motvikt till påvemakten och bilden av Kyrkan som Gud folk där det allmänna prästadömet betonades som motvikt till en hierarkisk centralstyrd kyrka, och som fortsatt genom de postkonciliära påvarnas dialog med världen.

Andra Vatikankonciliet medförde en uppluckring av den ideologiska föreställningen bland katoliker att ingenting viktigt händer utanför Katolska kyrkan. Påve Johannes Paulus II var en mycket kreativ tänkare, samtidigt som han var förankrad i den katolska traditionen. I encyklikan om kristen enhet från 1995 Ut Unum Sint (Att de alla må bli ett) betonar han att den ekumeniska dialogen måste vara ömsesidig och att vi också rannsakar våra egna samveten:

”Dialogen kan inte ske på enbart horisontell nivå och begränsa sig till möten, meningsutbyten eller ens utbytet av de gåvor som kännetecknar olika gemenskaper. Den innehåller också en vertikal rörelse, riktad till den Ende, som i egenskap av världens frälsare och historiens Herre, också är vår ‘försoning’ ”(p35)

Vi inser då att

”…vi är män och kvinnor som har syndat… vilket skapar ett inre utrymme bland syskonen i de gemenskaper som inte lever i full gemenskap med varandra, i vilket Kristus, källan till kyrkans enhet, effektivt kan verka, genom kraften i hans Ande, Hjälparen.” (p35)

 

Påven menar alltså att det är i vårt möte med varandra som åtskilda kristna gemenskaper, där vi bekänner vår synd inför Herrens närvaro, som den helige Ande kan rena våra sinnen och läromässiga formuleringar. Det är just insikten om den helige Andes verk i andra kristna traditioner som ställer oss inför våra egna misslyckanden, luckor och fördomar. Det är en grundläggande är en rening från ideologi till levande tro. Vår teologi och lära förfaller till ideologi när de tappar siktet på sin grund i vår levande Herre och i den helige Ande. Ideologin är tydligast i de sätt på vilka våra samfund och institutioner har blivit självtillräckliga och ser sig själva som normen genom vilket alla andra skall bedömas.

Ideologin framkallar en samfundspatriotism och krigsretorik. Motståndarna demoniseras. Det ideologiska sinnet har mycket svårt att erkänna misstag och svagheter. I detta ideologiska krig har påvedömet blivit ett hinder istället för en hjälp till kristen enhet. Johannes Paulus II medgav detta i slutet på Ut Unum Sint och inbjöd därför ledare och teologer från andra kyrkor och gemenskaper att arbeta tillsammans med honom för att se hur biskopen av Roms primat och tjänst kan utövas på ett sätt som tjänar enheten istället för att hindra den. (Ut Unum Sint p96).

Min övertygelse är att det behövs ett ledarskap, ett primat i kyrkan även på den globala nivån, detta gäller alldeles särskilt i vår globaliserade värld, och verkligheten har visat att det finns ingen som bättre kan upprätthålla den funktionen idag än biskopen av Rom. Ibland i orostider behövs också någon som är inte bara de kristnas talesperson, utan hela mänsklighetens talesperson, och då vänder man sig till påven.

Jag tror att påven och Romersk-katolska kyrkan skulle göra världskristenheten eller mänskligheten en björntjänst genom att abdikera från sin ledarskapsroll. Men det handlar om att inte missbruka den till att härska och styra, utan att i dialog med andra kyrkor hitta tillbaka till den teologiska grunden.

lobergdimma

?

Publicerat i Church, Katolska kyrkan, Uncategorized | Märkt , , , , | 9 kommentarer

Gerdmars reformation missar att också kroppen omfattas av frälsningen.

Anders Gerdmar har idag en ny stor debattartikel i Världen idag där han underkänner det gemensamma dokumentet mellan katoliker och lutheraner om Rättfärdiggörelsen som undertecknades 1999. Detta innebär alls ingen enighet i sak menar Gerdmar, man använder samma begrepp men menar i själva verket olika saker.  Jag har tre kommentarer till detta.

1. Anders Gerdmar förbehåller sig tolkningsföreträde till vad både de katolska och lutherska teologerna som tog fram dokumentet menar.

2. Anders fortsätter att sprida felaktig information om Katolska kyrkans teologi. Jo, Katolska kyrkan tror fullt ut på rättfärdiggörelsen genom tron på det sätt som Paulus utlägger texten i Romarbrevet. Nej, Romersk-katolska kyrkan är inte  enligt dess egen självbild synonym med Kristi kropp. Fanns det något konstitutionsutskott att anmäla Anders till skulle jag vilja göra det för spridande av felaktiga uppgifter om Romersk-katolska kyrkan.

3. Ju mer Anders Gerdmar förtydligar sig, ju mera fattigt intellektualiserad och tömd på djupare andlig substans framstår hans tal om tron allena och skriften allena. Skillnaden mellan hans urvattnade evangelikalism och en fullödig katolsk tro består i att den katolska tron räknar också med att kroppen skall med i frälsningen. Det framstår väl alldeles tydligt för var och en att en kristen som blir ”frälst” under sitt jordiska liv inte är fri från synd utan fortfarande står under inflytande av mörka krafter. Är man inte tydlig med det framstår kristendomen som en världsfrånvänd sekt som skiljer den rättfärdiggjorda församlingen från de arma syndarna därutanför. Detta är både att förminska Guds allmakt genom att man inte har tilltro till att nåden också kan verka till att omvända det bångstyriga köttet och att bagatellisera den egna synden genom att få det att framstå som att köttsliga synder inte betyder något för att äventyra frälsningen bara man en gång blivit ”frälst” enligt den intellektualiserade evangelikala förståelsen av det hela.

Det är helt klart att frälsning och helgelse inte kan skiljas från varandra. Det är detta katolsk tro betonar. Frälsningen, rättfärdiggörelsen är for oss katoliker, precis som för lutherander som Anders Gerdmar skriver ”den startpunkt där man (genom att ta emot Kristus) förklaras rättfärdig”. Men detta är den enklare delen. Om man gör detta till ett överandligt budskap skulle man ju sedan kunna ”synda på nåden” hur mycket som helst och ändå räkna med att bli frälst. Katolsk tro har ett mycket djupare och fullödigt perspektiv som betonar att människan på en gång är ande och materia. Helgelseprocessen innefattar också att vi arbetar på vår frälsning genom att under vårt jordiska liv bära sådan frukt i våra liv som frälsningen implicerar. När vi faller förtvivlar vi inte utan står fast i vår förvissning om frälsningen genom tron och reser oss igen. Men vi måste ha respekt för relevansen av vad vi gör med vårt jordiska liv, och är vi alltför vårdslösa kan vi förlora frälsningen. Det som kommer ut ur människan gör henne oren, förklarar Jesus (Mark 7:20) och på ett annat ställe säger han ”håll er vakna” (Mark 13:33), annars kan det gå för oss som för brudtärnorna som inte hade fyllt på olja i sina lampor (Matt 25:1ff). Jag kan inte tro att Anders Gerdmar har en så schablonartad tro att han menar att då Jesus talar om den yttersta domen och att skilja fåren från getterna, så är de ”frälsta” enligt frikyrklig förståelse oberoende av hur de levt sina liv på jorden automatiskt bland fåren och de ofrälsta enligt frikyrklig nomenklatur automatiskt bland getterna.

Till sist vill jag säga att jag uppskattar den entusiasm med vilken Anders talar om frälsningen genom tron och att vi kristna skall förkunna evangeliet i den Helige Andes kraft.

bengtloberg

Fler länkar:

Rättfärdiggörelsen i Kyrkans liv. Rapport från katolsk-luthersk dialoggrupp i Sverige o Finland, 2009

Publicerat i Church, Uncategorized | Märkt , , | 16 kommentarer

Hur jag använder begreppet ”katolsk”

”Katolsk”, ”Katolicitet”, ”Romersk-katolska kyrkan”, ”Katolska kyrkan”, ”En enda helig, katolsk och apostolisk kyrka”

Ordet katolsk används i många sammanhang, och jag har förstått att många inom det protestantiska frikyrkosverige är rädda för allt som sammanknippas med det ordet, eftersom man associerar det med Romersk-katolska kyrkan. Ordet har dock en bredare mening än så. Det betyder allmän och syftar på kyrkans universella karaktär.

Alla som tror på en enda kyrka som har ett universellt uppdrag att sprida evangeliet i världen har i någon mån en katolsk tro. Katolska kyrkan kallas katolsk därför att man betonar väldigt starkt den universella kyrkans katolska karaktär, men man har inte monopol på katolicitet, lika lite som Ortodoxa kyrkan har monopol på renlärighet (ortodoxi betyder renlärighet) och lika lite som evangeliska samfund har monopol på Guds Ord. Men kristna av alla traditioner kan uppskatta de olika delarna av Kyrkan som är Kristi kropp för vad de speciellt bidrar med. Broder Alois från Taizé sade vid en kongress i Dublin 2012:

Kristna i Öst har fokuserat på Kristi uppståndelse, som redan har förvandlat världen. Är det inte tack vare detta som många av dem lyckades övervinna decennier av lidande i det förflutna? I Öst har Kyrkofädernas lära bevarats med stor trohet. Klosterväsendet som  de gav till Väst har ingjutit kontemplativt liv åt  hela kyrkan. Kunde kristna i väst vara mera öppna för dessa skatter?

Reformationens kristna har betonat vissa av evangeliets sidor: Gud erbjuder sin kärlek gratis: genom sitt Ord möter han var och en som lyssnar och praktiserar det; den enkla tilliten till tron leder till Guds barns frihet, till det ögonblickliga livet med Gud idag; gemensam sång uttrycker Guds Ord. Är inte dessa värden  som de reformerta kristna bekänner sig till viktiga för oss alla?

Den katolska kyrkan har genom sin månghundraåriga historia synliggjort gemenskapen med Kristus. Hon har ständigt sökt efter en balans mellan den lokala kyrkan och den universella Kyrkan. Den ena kan inte existera utan den andra. Ett gemensamt prästämbete har hjälpt till att behålla enheten i tron. Kunde inte alla döpta gå vidare i en fortsatt förståelse av detta prästämbete?

Med Romersk-katolska kyrkan förstår jag Katolska kyrkan i väst med latinsk rit.

Med Katolska kyrkan förstår jag den del av Kristi kropp som står i förbindelse med biskopen av Rom, d.v.s. förutom Romersk-katolska kyrkan också de österländska med Rom unierade kyrkorna. (jag vet inte om det finns konsensus kring det sättet att använda begreppet).

Med katolsk eller egenskapen katolicitet förstår jag något bredare som inte har direkt samband med Katolska kyrkan. Jag tycker Anders Gerdmar har ett katolskt närmande till Kyrkan när han talar om apostolicitet, och i den reform-process, re-formation han menar kristenheten fortfarande är i behov av innefattar han också Katolska kyrkan.

Alla har inte en katolsk vision på detta sätt. De som står längst bort från en sådan vision är nog de offensiva frikyrkliga krafter som fortfarande ser Katolska kyrkan som den stora skökan och menar att de nya frikyrkorna är framtidens kyrka. Jag vet inte vad Kjell Roger Holmström har för syfte och jag känner honom inte närmare, men bloggen Aletheia.se anser tydligen det långa öppna brev han skrivit till alla Sveriges frikyrkoföreståndare och som konfronterar mot påvens besök vara viktigt eftersom de uppmärksammar det på sin hemsida.

Jag kan inte låta bli att visa denna bild som för några dagar sedan presenterades av Sveriges Kristna Råd, den fyller mig med glädje och är också ett uttryck för Kyrkans katolicitet.

kyrkoledarnadjursholm

Sveriges kyrkoledare samlade för samvaro och samtal i Djursholm. Att man prioriterar samvaro är en viktig grund för ekumeniken.

 

Under månadsskiftet oktober/november i år är en intensiv tidpunkt för ekumeniken. Då sker flera olika evenemang på olika platser i landet.

I centrum står givetvis det sedan länge aviserade evenemanget i Lund som Vatikanen och Lutherska Världsförbundet står som värd för där man uppmärksammar 500-årsminnet av Reformationen. Kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga rådet för kristen enhet och Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska världsförbundet skrev en artikel i Svenska Dagbladet där de framför en djärv vision: 500 års kyrklig splittring går mot sitt slut. Jag har själv framfört samma tanke på denna blogg. Men det är bra också med jordnära och praktiska perspektiv, som den biskoparna Arborelius och Jackelén lyfter fram i en gemensam artikel i Dagen. Två punkter vill jag lyfta fram där:

  1. Man konstaterar att en av stridsfrågorna mellan katoliker och lutheraner, den om rättfärdiggörelsen genom tron faktiskt är löst genom den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran från 1999 (jag vet dock att alla evangelikala kristna inte håller med om detta).
  2. Man ansluter sig till ett gemensamt åtagande att redan nu göra det man kan gemensamt. T.ex. gemensamt vittnesbörd, gemensamt socialt och karitativt arbete. Ett förpliktigande tecken på det Som ett konkret tecken på det kommer den katolska hjälporganisationen Caritas Internationalis och Lutherska världsförbundets World Service att knyta starkare band i ett gemensamt memorandum.

Evenemangen i Lund/Malmö innefattar ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka samt evenemang på Malmö stadion 31 oktober samt katolsk mässa med påve Franciskus på Swedbank arena i Malmö 1 november. Mer information på Katolska stiftet hemsida.

Det är ingen tillfällighet att rektor Anders Gerdmar och Skandinavisk Teologisk Högskola parallellt 1-4 nov anordnar en konferens i Uppsala med titeln Re-formation. Den kan nog bli intressant också. Bland talarna finns Colin Urquhart och Sven Nilsson som jag uppskattar och tidigare mött i karismatiska sammanhang.

Huruvida det är medvetet att det stora mötet på Friends Arena i Solna 28-30 oktober AWAKENING EUROPE SCANDINAVIA 2016 sammanfaller med Luther-eventet i Lund eller om det var en slump vet jag inte. Man kan kanske tycka det är tråkigt att inte alla fokuserar på just Luther-eventet. Men vare sig de olika arrangemangen vill konfrontera med varandra eller står i harmoni och vill komplettera varandra, så finns det nog en den Helige Andes planering i att så mycket koncentreras till nästa månadsskifte.

I ärlighetens namn skall sägas att det är inte bara protestantiska kristna som inte är så intresserade av den officiella ekumeniken. Samma gäller katolikerna. De flesta jag talat med har en sak i sikte: Påvemässan den 1 november. Det ekumeniska arrangemanget är de flesta ganska ljumt inställda till.

bengtalvd

Publicerat i Church, Katolska kyrkan | Märkt , , , | 31 kommentarer